Đón Nhận Lời Khuyên Dạy

Kinh thánh: Xuất ê díp tô ký 18:13-27   -o0o-     Câu gốc : Xuất ê díp tô ký 18:24
“… Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy.

1. Hãy trở nên người có lời khuyên dạy tốt.
2. Hãy đón nhận lời khuyên dạy.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Trần Trọng Nhân – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Chấp sự Bùi Văn Thạnh – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin