Home / Ban Truyền Giảng

Ban Truyền Giảng

Truyền giảng trong niềm vui

Tối ngày 12/4/2019, tại khuôn viên nhà thờ Tin Lành Tân Minh, nhân lễ khởi công xây dựng đã diễn ra chương trình truyền giảng do hội thánh Tân Minh kết hợp với Ban Truyền giảng tỉnh Bình Thuân thực hiện. Có khoảng 200 người tham dự, trong đó có …

Read More »

HUẤN LUYỆN TRUYỀN GIÁO

CHIA SẺ NIỀM TIN Để trang bị kỹ năng nói về Phúc Âm cứu rỗi. Ban Truyền giảng Hội thánh tổ chức ngày huấn luyện dành toàn thể con cái Chúa trong Hội thánh. Chương trình được bắt đầu lúc 10h – 17h, ngày 6/5/2018. Ngày huấn luyện đem nhiều …

Read More »