Home / Ban Phụ nữ

Ban Phụ nữ

 

NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH

VẼ ĐẸP THUỘC LINH CỦA NỮ CƠ ĐỐC Kinh thánh: I Phierơ 3:1-7  —   Câu gốc: I Phierơ 3:4 Trông cậy Chúa. Sống trong sạch. Tin kính. Thuận phục chồng. Chúa muốn. Để cảm hóa chống. Chú trọng đến vẽ đẹp không phai tàn. Tin thần diệu dàng. Sự hy …

Read More »

Cùng nhau vào bếp

httltanminh.com – Để tạo sự rắn kết chị em phụ nữ trong Hội thánh, chương trình cùng nhau vào bếp đem đến niềm khích lệ và sự gắn kết nhau trong Chúa

Read More »