Home / admin

admin

BÀ AN-NE NGỢI KHEN CHÚA

Kinh thánh: Luca 2:36-38     -o0o-     Câu gốc : Luca 2:38 “… Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem. ” Luôn ở trong Chúa.Trung tín với Chúa.Kiên …

Read More »

ƠN CHÚA

Kinh thánh: Luca 1:5-25     -o0o-     Câu gốc : Luca 1:25 “… Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người ” Sống như thế nào để kinh nghiệm ơn Chúa?Ơn Chúa ban để làm gì? Một …

Read More »

NGỢI KHEN CHÚA

Kinh thánh: Luca 1:46-56     -o0o-     Câu gốc : Luca 1:46 “… Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. ” Ngợi khen Chúa về điều gì?Ngợi khen Chúa như thế nào? Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT Mục sư LƯU THUẬN …

Read More »

NHỮNG ĐIỀU CƠ ĐỐC NHÂN CẦN LÀM

Kinh thánh: I Phi-e-rơ 1:13-25     -o0o-     Câu gốc : I Phi-e-ro 1:17 “…Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy. ” Chuẩn bị …

Read More »

TRUNG TRÁNG NIÊN GƯƠNG MẪU

Kinh thánh: Châm ngôn 31: 10-31     -o0o-     Câu gốc : Rô-ma 15 : 2 “…Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. ” Đời sống của Trung Tráng niên gương mẫu.Kết quả của Trung Tráng niên gương …

Read More »

ĐIỀU CẦN TRÁNH

Kinh thánh: Luca 11:37-54     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 34:14 “…Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy. ” 1. Chú ý chuyện nhỏ mà quên chuyện lớn 2. Họ chuộng hư vinh. 3. Gây cớ vấp phạm …

Read More »

ƠN PHƯỚC CỦA NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 16:1-11     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 16:2 “…Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. ” 1.Người thuộc về Chúa, phải sống như thế nào? 2.Người thuộc về Chúa, hưởng ơn phước gì? …

Read More »

Thánh Kinh Mùa Thu 2019

Vào tối ngày 21-23/10/2019, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Tân Minh đã khai mạc khóa học Thánh Kinh mùa Thu cho con cái Chúa trong Hội Thánh, cùng tham dự có các Hội Thánh: Tân Đức và Sông Sinh. Sau khi Mục sư Lưu Thuận An, Quản nhiệm …

Read More »

TỪ YẾU ĐUỐI ĐẾN MẠNH MẼ

Kinh thánh: I Các vua 19 : 1-21     -o0o-     Câu gốc : Gia cơ 5 : 17-18 “… Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời …

Read More »