Home / admin

admin

LỜI CẦU XIN DÂNG LÊN CHÚA

Kinh thánh: Dân-số-ký 6:22-27     -o0o-     Câu gốc : Giê-rê-mi 33:3 “…Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. ” Cầu xin Chúa ban phước.Cầu xin Chúa phù hộ. Cầu xin Chúa chiếu …

Read More »

GIỮ ĐẠO

(HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG) Kinh thánh: Tít 1:5-9     -o0o-     Câu gốc : Tít 1:9 “…hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.” Đối với chính mình.Đối với gia đình.Đối với Chúa …

Read More »

ĐẤNG BAN SỰ GIẢI CỨU

Kinh thánh: Ê-Sai 38:1-22     -o0o-     Câu gốc : Ê-Sai 38:20 “… Đức Giê-hô-va là Đấng cứu tôi! Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va! ” Đấng ban sự giải cứu là Đấng như thế nào?Phương cách để được giải cứu là gì?Sống ra sao, sau …

Read More »

SỐNG NHỜ LỜI CHÚA

Kinh thánh: II Các vua 19:1-19     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 119:50 “… Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” Lý do sống nhờ lời Chúa.Phương cách sống nhờ lời Chúa.Kết quả khi sống nhờ lời Chúa. Một …

Read More »

TRÔNG CẬY NƠI CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 130, 131     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 130:5 “…Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài.” Lý do trông cậy Chúa.Thái độ của người trông cậy Chúa.Kết quả của người trông cậy Chúa. Một số hình …

Read More »

ĐỒNG ĐI CÙNG CHÚA TRONG NĂM MỚI

Kinh thánh: Sáng thế ký 5:22-24     -o0o-     Câu gốc : Hê-bơ-rơ 11:5-6 “… Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được …

Read More »

SỐNG THẾ NÀO SAU GIÁNG SINH

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 2:13-23     -o0o-     Câu gốc : Cô-lô-se 3:12 “… Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục.” 1. Sống …

Read More »

DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 2:1-12     -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 4:31 “…Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.” Dọn đi sự sợ hãi, nghi ngờ, bối rối và phiền muộn.Cắt bỏ sự ô quế.Dọn đi thực …

Read More »