Home / Ban Kiến Thiết

Ban Kiến Thiết

Thường Trực TLH Thăm Hội Thánh

httltanminh.com – Vào lúc 13h, ngày 30/7/2017. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng thủ quỹ/HTTLVN (MN), thay mặt thường trực Tổng Liên Hội đến thăm, khích lệ và động viên Mục sư Quản nhiệm cùng ban chấp sự qua việc cơ sở Nhà Chúa vừa bị cháy. Ông …

Read More »