Home / Bài Giảng

Bài Giảng

SỐNG NHỜ LỜI CHÚA

Kinh thánh: II Các vua 19:1-19     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 119:50 “… Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” Lý do sống nhờ lời Chúa.Phương cách sống nhờ lời Chúa.Kết quả khi sống nhờ lời Chúa. Một …

Read More »

TRÔNG CẬY NƠI CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 130, 131     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 130:5 “…Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài.” Lý do trông cậy Chúa.Thái độ của người trông cậy Chúa.Kết quả của người trông cậy Chúa. Một số hình …

Read More »

ĐỒNG ĐI CÙNG CHÚA TRONG NĂM MỚI

Kinh thánh: Sáng thế ký 5:22-24     -o0o-     Câu gốc : Hê-bơ-rơ 11:5-6 “… Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được …

Read More »

SỐNG THẾ NÀO SAU GIÁNG SINH

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 2:13-23     -o0o-     Câu gốc : Cô-lô-se 3:12 “… Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục.” 1. Sống …

Read More »

DỌN LÒNG ĐÓN CHÚA

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 2:1-12     -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 4:31 “…Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.” Dọn đi sự sợ hãi, nghi ngờ, bối rối và phiền muộn.Cắt bỏ sự ô quế.Dọn đi thực …

Read More »

SỰ SÁNG CHO TRẦN GIAN

Kinh thánh: Ê-sai 9:1-6     -o0o-     Câu gốc : Ê-sai 9:1 “… Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.” Lý do trần gian cần sự sáng.Kết quả khi sự sáng được …

Read More »

BÀ AN-NE NGỢI KHEN CHÚA

Kinh thánh: Luca 2:36-38     -o0o-     Câu gốc : Luca 2:38 “… Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem. ” Luôn ở trong Chúa.Trung tín với Chúa.Kiên …

Read More »

ƠN CHÚA

Kinh thánh: Luca 1:5-25     -o0o-     Câu gốc : Luca 1:25 “… Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người ” Sống như thế nào để kinh nghiệm ơn Chúa?Ơn Chúa ban để làm gì? Một …

Read More »

NGỢI KHEN CHÚA

Kinh thánh: Luca 1:46-56     -o0o-     Câu gốc : Luca 1:46 “… Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. ” Ngợi khen Chúa về điều gì?Ngợi khen Chúa như thế nào? Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT Mục sư LƯU THUẬN …

Read More »