Bài Giảng

ĐỨNG VỮNG

Kinh thánh: Phi-líp 4:1-7   -o0o-     Câu gốc : Phi-líp 4:1 “… Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. ” 1. NHỮNG ĐIỀU MÌNH CẦN LÀM ĐỂ ĐỨNG VỮNG. …

Read More »

Trông Đợi và Gặp Được Chúa

Kinh thánh: Lu-ca 2:25-32   -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 2:30“… Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài.” 1. THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TRÔNG ĐỢI CHÚA? 2. TRÔNG ĐỢI VÀ GẶP ĐƯỢC CHÚA THÌ SẼ TRẢI NGHIỆM ĐƯỢC GÌ? Một số hình ảnh ghi nhận Chấp sự Đoàn …

Read More »

TỪ TỐI TĂM QUA SÁNG LÁNG

Kinh thánh: Ê-sai 8:19-23 & 9:1-6   -o0o-     Câu gốc : Ê-sai 9:1“… Tức thì, người sáng mắt, đi theo Đức Chúa Jêsus, ngợi-khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân-chúng thấy vậy, đều ngợi-khen Đức Chúa Trời.” 1. THỰC TRẠNG KHI Ở TRONG BÓNG TỐI: 2. NIỀM HY VỌNG ĐỂ …

Read More »

XIN CHÚA LẮNG NGHE LỜI CẦU NGUYỆN

Kinh thánh: Thi Thiên 86:1-17   -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 86: 6“… Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con, Xin để ý đến tiếng nài xin của con. ” 1. (XIN CHÚA LẮNG NGHE LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MÌNH) TRƯỚC HẾT PHẢI HIỂU BIẾT …

Read More »

VÂNG THEO LỜI CHÚA CHỈ DẠY

Kinh thánh: Ga-la-ti 2:1-14   -o0o-     Câu gốc : Ga-la-ti 2: 2a“… Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô-bày Tin-lành mà tôi đã giảng trong người ngoại-đạo ra cho anh em .” 1. ĐIỀU GÌ KHIẾN CHÚNG TA CHỌN VÂNG THEO LỜI CHÚA? 2. VÂNG LỜI CHÚA THỂ …

Read More »

MỘT CUỘC ĐỜI ĐƯỢC THAY ĐỔI

Kinh thánh: GA LA TI 1:11-24   -o0o-     Câu gốc : GA LA TI 1:23b-24“… Người đã bắt-bớ chúng ta ngày trước, nay đương truyền đạo mà lúc bấy giờ người cố sức phá. Vậy thì, các hội đó vì cớ tôi khen-ngợi Đức Chúa Trời. ” 1. NHỜ ĐÂU CUỘC ĐỜI …

Read More »

ĐIỀU LỚN LAO CHÚA LÀM CHO MÌNH

Kinh thánh: Mác 5: 1-20   -o0o-     Câu gốc : Mác 5: 20“… Vậy, người đi, đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn-lao thể nào mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình; ai nấy đều lấy làm lạ.“ 1. THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG CHƯA KINH NGHIỆM VIỆC LỚN CHÚA …

Read More »

SỐNG KIÊN NHẪN

Kinh thánh: Gia-cơ 5:7-11   -o0o-     Câu gốc : Gia-cơ 5:7 “… Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối …

Read More »