Bài Giảng

NGƯỜI KHÔN NGOAN

Kinh thánh: Ê-phê-sô 5:15-21    -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 5:15 “… Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. ” 1. Đối với chính mình.2. Đối với Chúa.3. Đối với Anh em. Một số hình ảnh …

Read More »

HÃY TRUNG TÍN ĐỪNG VÔ TÍN – Ms Lưu Thuận An

Kinh thánh: Phục-truyền-luật-lệ-ký 1:19-46   -o0o-     Câu gốc : Phục-truyền-luật-lệ-ký 1:36“… ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó; và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn.” …

Read More »