ĐỂ ĐẮC THẮNG CÁM DỖ

Kinh thánh: Luca 22:39-53   -o0o-     Câu gốc : Luca 22:46b
“… Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. “

  1. Nhận diện sự càm dỗ.
  2. Phát hiện ra cái bẫy của sự cám dỗ.
  3. Học theo Chúa Jesus khi đối diện cám dỗ.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – HDCT

Ban Thiếu nhi – Tôn vinh Chúa

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Cô Ngô Thị Minh Hiếu – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin