CẢM TẠ CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 100:1-5     -o0o-     Câu gốc: Thi thiên 100:4

“… Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.”

1.Cảm tạ Chúa về điều gì?

2.Cảm tạ Chúa như thế nào?

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự  LƯU CÔNG THUẬN – HDCT

Mục sư LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ

chi phái  3 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG – Cầu nguyện dâng hiến

Ông ĐOÀN NGỌC LIÊM – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.