Home / Tag Archives: tanminh

Tag Archives: tanminh

TÁC DỤNG LỜI CHÚA

Kinh thánh: II Ti-mô-thê 3:14-17  -o0o-   Câu gốc: II Ti-mô-thê 3:16 Trong quá khứ. Trong hiện tại. Trong tương lai. Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ Ban Cơ Đốc Giáo Dục   – …

Read More »

ĐỜI SỐNG NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN

Kinh thánh: Tít 1:1-9  -o0o-   Câu gốc: Tít 1:1 Đối với Chúa. Đối với gia đình. Đối với chính mình. Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH – HDCT Mục sư  LƯU THUẬN AN – Cầu nguyện khai lễ Chi phái 3   – Tôn Vinh …

Read More »

NÓI VÀ IM LẶNG

Kinh thánh: Châm ngôn 15:1-7   Chúa ban cho khả năng nói. Im lặng là khả năng cần phải tập luyện. Quân bình giữa nói và im lặng. Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự  MAI ĐÌNH HƯƠNG – HDCT Mục sư CAO NGUYỄN DUY THỨC  – Chia sẻ …

Read More »

THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LỜI CHÚA

Kinh thánh: Nê-hê-mi 8:1-18  -o0o-   Câu gốc: Nê-hê-mi 8:5-6 Quý trọng lời Chúa. Mong muốn hiểu lời Chúa. Áp dụng lời Chúa vào trong đời sống. Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT Chi phái 2   – Tôn Vinh Chúa Cô  PHẠM THỊ HOÀI …

Read More »

TỪ BỎ CON NGƯỜI CŨ

Kinh thánh: Cô-lô-se 3:8-10  -o0o-   Câu gốc: Galati 5:16 Làm thế nào để từ bỏ con người cũ? Vì sao từ bỏ con người cũ? Phương cách để từ bỏ con người cũ là gì? Một số hình ảnh ghi nhận: Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – Giải trình Phương …

Read More »

BÍ QUYẾT HỘI THÁNH PHÁT TRIỂN

Kinh thánh: Công vụ 11:19-30  -o0o-   Câu gốc: Công vụ 11:26 Làm chứng. Chăm sóc. Huấn luyện. Chia sẻ HỘI ĐỒNG LƯU QUẢN NHIỆM   –     Chủ tọa: Ms Võ Thành Phê – UV.TLH/Mục vụ tỉnh Bình Thuận –     Thư ký viết biên bản: Ông Nguyễn Văn Tứ –     Phát, …

Read More »

GIỮ ĐẠO SỰ SỐNG |Ms Lưu Thuận An|

Kinh thánh: Phi-líp 2:12-15  -o0o-   Câu gốc: Phi-líp 2:15 Lý do giữ đạo sự sống. Biểu hiện của người giữ đạo sự sống. Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT Chi phái  2  – Tôn Vinh Chúa Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH  – …

Read More »

ĐIỀU CẦN LÀM CHO CON CÁI |Ms Lưu Thuận An|

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 15:21-28  -o0o-   Câu gốc: Ma-thi-ơ 15:22 Nhận biết thực trạng của con và yêu con. Lo cho con cách đúng đắng. Một số hình ảnh ghi nhận: Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH – HDCT Chi phái  1  – Tôn Vinh Chúa Cô  NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG  – …

Read More »