Tag Archives: mathio 15:1-9

HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 15:1-9     -o0o-     Câu gốc: Ma-thi-ơ 15:4a “…Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi.” 1.Một số quan niệm thiếu xót về hiếu kính. 2.Kiểu thể hiện sự hiếu kính Chúa không muốn thấy, chắc cha mẹ cũng không vui. 3.Cách …

Read More »