Tag Archives: mathiơ 1:18-25

NGƯỜI CÓ NGHĨA | Ms Lưu Thuận An |

NGƯỜI CÓ NGHĨA Kinh thánh: Mathiơ 1:18-25     Câu gốc: Mathiơ 1:19 Chẳng muốn người khác mang tiếng xấu (19) Nhạy bén với sự phán dạy của Chúa (20) Nhiệt thành trong công việc Chúa (24-25) Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT

Read More »