Tag Archives: luca 19:29-40

ĐƯỢC CHÚA DÙNG |Ms Lưu Thuận An|

ĐƯỢC CHÚA DÙNG Kinh thánh: Lu-ca 19:29-40  —   Câu gốc: Lu-ca 29:34-35 Chúa dùng ai và điều gì? Chúa dùng những người sẵn sàng. Chúa dùng những phương tiện trong cuộc sống cho công việc Ngài. Được Chúa dùng thì phải như thế nào? Phải vâng phục và hiệp một. …

Read More »