Tag Archives: IPhi-e-rơ4:7-11

SỰ CUỐI CÙNG ĐÃ GẦN

Kinh thánh: I Phi-e-rơ 4:7-11   -o0o-     Câu gốc : I Phi-e-rơ 4:7“… Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.“ 1. Chúng ta biết gì về sự cuối cùng đã gần ?2. Làm gì khi sự cuối cùng đã gần ? …

Read More »