Tag Archives: HIỆP MỘT TRONG THÁNH LINH

HIỆP MỘT TRONG THÁNH LINH

Kinh thánh: Ê-phê-sô 4:1-16   -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 4:6“… chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.” Lý do phải hiệp một trong Thánh Linh?Thể hiện sự hiệp một trong Thánh …

Read More »