Tag Archives: GƯƠNG MẪU CỦA SỰ HIẾU KÍNH CHA MẸ

GƯƠNG MẪU CỦA SỰ HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Giăng 19:25-27   -o0o-     Câu gốc : Cô-lô-se 3:20“… Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa.” Cảm thông, chia sẻ và vâng phục cha mẹ.Quan tâm đến cha mẹCó hành động thực tế. Một số hình ảnh ghi …

Read More »