Tag Archives: chi hoi tan minh

GIỮ ĐẠO SỰ SỐNG |Ms Lưu Thuận An|

Kinh thánh: Phi-líp 2:12-15  -o0o-   Câu gốc: Phi-líp 2:15 Lý do giữ đạo sự sống. Biểu hiện của người giữ đạo sự sống. Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự  TRẦN THANH HƯỜNG – HDCT Chi phái  2  – Tôn Vinh Chúa Chấp sự  BÙI VĂN THẠNH  – …

Read More »

ĐƯỢC CHÚA DÙNG |Ms Lưu Thuận An|

ĐƯỢC CHÚA DÙNG Kinh thánh: Lu-ca 19:29-40  —   Câu gốc: Lu-ca 29:34-35 Chúa dùng ai và điều gì? Chúa dùng những người sẵn sàng. Chúa dùng những phương tiện trong cuộc sống cho công việc Ngài. Được Chúa dùng thì phải như thế nào? Phải vâng phục và hiệp một. …

Read More »