Home / Sơ Đồ

Sơ Đồ

QUẢN NHIỆM & BAN CHẤP SỰ

Quản Nhiệm

Mục Sư LƯU THUẬN AN

THƯ KÝ: Chấp sự BÙI VĂN THẠNH Trưởng ban: Truyền Giảng
PHÓ THƯ KÝ: Chấp sự TRẦN TRỌNG NHÂN Trưởng ban: Kiến Thiết

                 Cơ Đốc Giáo Dục

                 Âm thanh–Ánh sáng

                 Âm Nhạc

THỦ QUỸ: Chấp sự TRẦN THANH HƯỜNG Trưởng ban: Ẩm Thực

Đặc trách: Thiếu niên

PHÓ THỦ QUỸ: Chấp sự MAI ĐÌNH HƯƠNG Trưởng ban: YTXH
ỦY VIÊN: Chấp sự NGUYỄN VĂN HẢI Trưởng ban: Trang Trí

Đặc trách: Trung Tráng Niên

  Chấp sự LƯU CÔNG THUẬN Trưởng ban: Trật Tự
  Chập sự LÊ THANH HẢI VŨ Đặc trách: Phụ nữ
  Chấp sự BÙI THỊ KIM ÁNH Đặc trách: Thiếu nhi

 

BAN TRUNG TRÁNG NIÊN

 

 

 

BAN PHỤ NỮ