Cầu Nguyện & Thông Báo

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Chương trình Lễ Thương Khó & Phục Sinh 2020 Quản nhiệm & Ban Chấp sự xin gửi thông báo đến quý con dân Chúa tại Hội Thánh Tin lành TÂN MINH sẽ thờ phượng Chúa chung trong Chương Trình Ban Trị Sự Tổng Liên Hội tổ chức tại …

Read More »