Ban CĐGD

TỔNG KẾT THÁNH KINH HÈ 2018

SỰ THÁNH KHIẾT VÀ THÀNH TÍN CỦA CHÚA Kinh thánh: Ca Thương 1:1-22  -o0o-   Câu gốc: Ca Thương 3:23 Một số hình ảnh ghi nhận:   Chấp sự  TRẦN TRỌNG NHÂN – HDCT   TỔNG KẾT THÁNH KINH HÈ Chấp sự  BÙI THỊ KIM ÁNH  – Cầu nguyện Dâng hiến …

Read More »

Tổng kết Thánh kinh hè 2017

httltanminh.com – Cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài trên công việc dạy đạo cho các em ấu nhi, ấu đồng và thiếu nhi trong Hội thánh. Mặt dù là Hội thánh trẻ, nhân sự ít, nhưng ban cơ đốc giáo dục vẫn mạnh dạn đi trên đôi …

Read More »