Home / admin (page 5)

admin

HÃY NGHE LỜI NHẮC NHỞ CỦA CHÚA

Kinh thánh: Lu-ca 13:1-9  -o0o-     Câu gốc : Lu-ca 13:3 “… Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy.” Lý do lời nhắc nhở?Nội dung lời nhắc nhở.Thái độ đáp ứng với lời Chúa nhắc …

Read More »

VIỆC CHÚA LÀM

Kinh thánh: Giô-na 4:6 “… Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. “ Một số hình ảnh ghi nhận: Chấp sự Lê Thị Thùy …

Read More »

HÃY VỮNG LÒNG BỀN CHÍ

Kinh thánh: Giô-suê 1:1-9  -o0o-     Câu gốc : Giô-suê 1:6 “…  Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó.” Vì được Chúa trao phó một sứ mạng.Vì Chúa ở cùng.Vì có lời …

Read More »

DẠY VÀ HỌC LỜI CHÚA

Kinh thánh: Cô-lô-se 1:24-29  -o0o-     Câu gốc : Cô-lô-se 1:28 “…  Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa …

Read More »

MỘT KIỂU MẪU ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH

Kinh thánh: Châm ngôn 31:10-31  -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 5:33 “… Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.” Gương mẫu của người chồng.Gương mẫu của người vợ.Xây dựng mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái. …

Read More »

TRỞ NÊN TAY ĐÁNH LƯỚI NGƯỜI

Kinh thánh: Mác 1:14-20  -o0o-     Câu gốc : Mác 1:17b “… Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. “ Lắng nghe tiếng của Chúa.Đi theo Chúa.Tiêu chuẩn để trờ nên tay đánh lưới người. Một số hình ảnh ghi nhận: Chấp sự …

Read More »