admin

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA | CHÚA NHẬT 01.8.2021 | NHẬN BIẾT SỰ GIẢI CỨU CỦA CHÚA | HTTL TÂN MINH

✔️ Chủ đề: NHẬN BIẾT SỰ GIẢI CỨU CỦA CHÚA ✔️ Giảng luận: Mục sư Lưu Thuận An – MSQN ✔️ Kinh thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17 ✔️ HDCT: Chấp sự Bùi Văn Thạnh ✔️ Thời gian: 08:30, Chúa Nhật 01.8.2021 Xin mời Quý vị cùng xem trực tiếp tại: …

Read More »

QUYỀN NĂNG TỪ TRỜI

Kinh thánh: Công vụ các sứ đồ 2:1-13   -o0o-     Câu gốc : Công vụ các sứ đồ 1:8“… Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến …

Read More »

HIỆP MỘT TRONG THÁNH LINH

Kinh thánh: Ê-phê-sô 4:1-16   -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 4:6“… chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.” Lý do phải hiệp một trong Thánh Linh?Thể hiện sự hiệp một trong Thánh …

Read More »

GƯƠNG MẪU CỦA SỰ HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Giăng 19:25-27   -o0o-     Câu gốc : Cô-lô-se 3:20“… Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa.” Cảm thông, chia sẻ và vâng phục cha mẹ.Quan tâm đến cha mẹCó hành động thực tế. Một số hình ảnh ghi …

Read More »

TỪ KHÓC LÓC ĐẾN VUI MỪNG

Kinh thánh: Thi thiên 126: 1-6   -o0o-     Câu gốc : Thi thiên 126:3“…Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.” Khóc về điều gì?Vì sao được vui mừng? Một số hình ảnh ghi nhận: Chấp sự Mai Đình Hương – HDCT Tôn …

Read More »

LÀM VIỆC VÌ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh thánh: Cô-lô-se 4:10-14   -o0o-     Câu gốc : Cô-lô-se 4:11b“… Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.” Cần có sự thông công.Chịu lấy lời răn bảo.Đem …

Read More »