admin

DỌN DẸP NHÀ THỜ

DỌN DẸP NHÀ THỜ httltanminh.com – Sáng nay, được sự giúp đỡ của Hội thánh Phúc Âm 1 và Hội thánh Phúc Âm 2 cùng với con cái Chúa tại Hội thánh cùng nhau dọn dẹp phần cháy. đúng 7h30 sau lời câu nguyện của Mục sư quản nhiệm, tất …

Read More »