Home / admin (page 3)

admin

TRÁNH GƯƠNG XẤU MÀ HỌC GƯƠNG TỐT

Kinh thánh: Sáng thế ký 27:6-23; I Samuên 1:19-28     -o0o-     Câu gốc : I Côrinhtô 10:23 “… Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.” Gương xấu cần tránh.Gương …

Read More »

ĐỜI SỐNG GẶP GỠ CHÚA

Kinh thánh: I Giăng 1:1-2:2     -o0o-     Câu gốc : I Giăng 1:1 “…Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống.” Phải có trải nhiệm thật sự …

Read More »

CHỨC VỤ CAO QUÝ

HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN Kinh thánh: Giăng 12:20-26     -o0o-     Câu gốc : I Ti-mô-thê 3:13 “…Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ.” Vì sao gọi là chức vụ cao quý?Người nhận lãnh …

Read More »

LỜI CẦU XIN DÂNG LÊN CHÚA

Kinh thánh: Dân-số-ký 6:22-27     -o0o-     Câu gốc : Giê-rê-mi 33:3 “…Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. ” Cầu xin Chúa ban phước.Cầu xin Chúa phù hộ. Cầu xin Chúa chiếu …

Read More »

GIỮ ĐẠO

(HỘI ĐỒNG BẤT THƯỜNG) Kinh thánh: Tít 1:5-9     -o0o-     Câu gốc : Tít 1:9 “…hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.” Đối với chính mình.Đối với gia đình.Đối với Chúa …

Read More »

ĐẤNG BAN SỰ GIẢI CỨU

Kinh thánh: Ê-Sai 38:1-22     -o0o-     Câu gốc : Ê-Sai 38:20 “… Đức Giê-hô-va là Đấng cứu tôi! Trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va! ” Đấng ban sự giải cứu là Đấng như thế nào?Phương cách để được giải cứu là gì?Sống ra sao, sau …

Read More »

SỐNG NHỜ LỜI CHÚA

Kinh thánh: II Các vua 19:1-19     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 119:50 “… Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.” Lý do sống nhờ lời Chúa.Phương cách sống nhờ lời Chúa.Kết quả khi sống nhờ lời Chúa. Một …

Read More »

TRÔNG CẬY NƠI CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 130, 131     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 130:5 “…Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài.” Lý do trông cậy Chúa.Thái độ của người trông cậy Chúa.Kết quả của người trông cậy Chúa. Một số hình …

Read More »

ĐỒNG ĐI CÙNG CHÚA TRONG NĂM MỚI

Kinh thánh: Sáng thế ký 5:22-24     -o0o-     Câu gốc : Hê-bơ-rơ 11:5-6 “… Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được …

Read More »