Home / admin (page 3)

admin

XIN CHÚA MỞ CỬA CHO SỰ GIẢNG ĐẠO

Kinh thánh: Cô-lô-se 4:2-6     -o0o-     Câu gốc: Cô-lô-se 4:3a “…xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích.” 1.Thái độ của người xin. 2.Đời sống của người xin. 3.Nhận …

Read More »

NGƯỜI TÌM KIẾM CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 24:1-10     -o0o-     Câu gốc: Thi thiên 24:6 “… Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.” 1.Nhận thức rõ Đấng chúng ta tìm kiếm như thế nào? 2.Thái độ người tìm …

Read More »

NGƯỜI NỮ TIN KÍNH CHÚA

NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH Kinh thánh: Công vụ 18:24-28; Rôma 16:3-5     -o0o-     Câu gốc: Rôma 16:3-4 “…Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi; ấy chẳng những một mình tôi tạ …

Read More »

NGƯỜI TIN CẬY NƠI CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 91:1-16     -o0o-     Câu gốc: Thi Thiên 91:2 “…Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.” 1.Phải hiểu biết về Chúa 2.Nhận thấy Chúa bảo vệ 3.Thái …

Read More »

THÁNH LỄ BÁP-TEM

THÁNH LỄ BÁP-TEM ĐẦY PHƯỚC HẠNH Thật cảm ơn Chúa, Ngài cho Hội thánh của Ngài tại Tân Minh thật nhiều ơn phước trong Thánh lễ Báp-tem đầy phước hạnh DANH SÁCH CHỊU BÁP-TEM NGUYỄN TRỌNG LUẬTHUỲNH VĂN NGÀNGUYỄN PHẠM HỒNG TÌNHTRẦN TRỌNG TÍNBÙI AN BÌNHNGUYỄN THỊ KIM NGÂNĐOÀN NGỌC …

Read More »

HƯỚNG VỀ NHÀ CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 84:1-12     -o0o-     Câu gốc: Thi Thiên 84:1-2 “…Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Nơi cư trú Ngài đáng thương thay! Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống.” …

Read More »

ĐƯỢC SỰ KHÔN NGOAN

Kinh thánh: Gia cơ 1:5-8     -o0o-     Câu gốc: Gia cơ 1:5 “…Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi,không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” 1.Nhận biết mình thiếu …

Read More »

CŨ VÀ MỚI

Kinh thánh: Nhã ca 2:8-13     -o0o-     Câu gốc: Nhã ca 2:11-12 “…Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi; Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ.” 1.Cũ: Điều gì cho là cũ và không tốt?Giải …

Read More »

BÀY TỎ SỰ SÁNG CỦA CHÚA

Kinh thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-16     -o0o-     Câu gốc: II Cô-rinh-tô 4:6 “…Vì Đức Chúa Trời, — là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! —đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa …

Read More »

THÁO GỠ NHỮNG NGĂN TRỞ CÔNG VIỆC CHÚA

Kinh thánh: Công vụ 11:1-18     -o0o-     Câu gốc: Công vụ 11:17 “…Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được?” 1.Những ngăn trở …

Read More »