admin

QUYỀN NĂNG TỪ TRỜI

Kinh thánh: Công vụ các sứ đồ 2:1-13   -o0o-     Câu gốc : Công vụ các sứ đồ 1:8“… Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến …

Read More »

HIỆP MỘT TRONG THÁNH LINH

Kinh thánh: Ê-phê-sô 4:1-16   -o0o-     Câu gốc : Ê-phê-sô 4:6“… chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.” Lý do phải hiệp một trong Thánh Linh?Thể hiện sự hiệp một trong Thánh …

Read More »

GƯƠNG MẪU CỦA SỰ HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Giăng 19:25-27   -o0o-     Câu gốc : Cô-lô-se 3:20“… Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa.” Cảm thông, chia sẻ và vâng phục cha mẹ.Quan tâm đến cha mẹCó hành động thực tế. Một số hình ảnh ghi …

Read More »

TỪ KHÓC LÓC ĐẾN VUI MỪNG

Kinh thánh: Thi thiên 126: 1-6   -o0o-     Câu gốc : Thi thiên 126:3“…Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.” Khóc về điều gì?Vì sao được vui mừng? Một số hình ảnh ghi nhận: Chấp sự Mai Đình Hương – HDCT Tôn …

Read More »

LÀM VIỆC VÌ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh thánh: Cô-lô-se 4:10-14   -o0o-     Câu gốc : Cô-lô-se 4:11b“… Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi.” Cần có sự thông công.Chịu lấy lời răn bảo.Đem …

Read More »

ĐẤNG CHRIST SỐNG TRONG TÔI

Kinh thánh: Ro-ma 6:1-14   -o0o-     Câu gốc : Ga-la-ti 2:20“…  Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức …

Read More »

BIẾT VÀ LÀM

Kinh thánh: Ma-thi- ơ 28:1-15   -o0o-     Câu gốc : Ma-thi- ơ 28:8 “…Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.” Học theo việc biết đúng và làm đúng.Từ bỏ cách sống biết điều đúng nhưng …

Read More »

ĐỂ ĐẮC THẮNG CÁM DỖ

Kinh thánh: Luca 22:39-53   -o0o-     Câu gốc : Luca 22:46b “… Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. “ Nhận diện sự càm dỗ.Phát hiện ra cái bẫy của sự cám dỗ.Học theo Chúa Jesus khi đối diện cám dỗ. Một số hình ảnh …

Read More »

ĂN NĂN ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ

Kinh thánh: Luca 13:1-9   -o0o-     Câu gốc : Luca 13:8,9 “… Kẻ trồng nho rằng: Thưa Chúa, xin để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn. “ Làm thế …

Read More »