admin

Tổng kết Thánh kinh hè 2017

httltanminh.com – Cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài trên công việc dạy đạo cho các em ấu nhi, ấu đồng và thiếu nhi trong Hội thánh. Mặt dù là Hội thánh trẻ, nhân sự ít, nhưng ban cơ đốc giáo dục vẫn mạnh dạn đi trên đôi …

Read More »