Home / admin (page 2)

admin

HIẾU KÍNH CHA MẸ

Kinh thánh: Ê-phê-sô 6:1-3   -o0o-     Câu gốc : Xuất 20:12 “… Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” Giảng luận: Mục sư Nc Tân Đức Hải HDCT: Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm

Read More »

VỮNG LÒNG TIN CẬY CHÚA

Kinh thánh: I Sa-mu-ên 23:1-28   -o0o-     Câu gốc : I Sa-mu-ên 23:16 “… Bấy giờ, Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, đứng dậy, đi đến cùng Đa-vít ở trong rừng, làm cho người vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời” Giảng luận: Mục sư Lưu Thuận An – QNHT HDCT: …

Read More »

TỪ THẤT BẠI ĐẾN THÀNH CÔNG

Kinh thánh: Giăng 21:1-14   -o0o-     Câu gốc : Giăng 21:6 “… Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa” Giảng luận: Mục sư Lưu Thuận An – …

Read More »

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Chương trình Lễ Thương Khó & Phục Sinh 2020 Quản nhiệm & Ban Chấp sự xin gửi thông báo đến quý con dân Chúa tại Hội Thánh Tin lành TÂN MINH sẽ thờ phượng Chúa chung trong Chương Trình Ban Trị Sự Tổng Liên Hội tổ chức tại …

Read More »

GIẢI PHÁP CHO NAN ĐỀ

Kinh thánh: Sáng thế ký 3:1-20; II Sử ký 7:12-14   -o0o-     Câu gốc : II Sử ký 7:14 “…và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên …

Read More »

SỐNG VUI LÒNG CHÚA

Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12    -o0o-     Câu gốc : I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 “… Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin …

Read More »