Home / admin (page 18)

admin

ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG TÔI | Ngày Thanh Thiếu niên TL | MsNc Nguyễn Trần Duy Phúc Ân |

ĐẤNG CHRIST LÀ SỰ SỐNG TÔI Kinh thánh: Phi-líp 1:12-30           —        Câu gốc: Phi-líp 1:21   Đấng Christ là sự sống Biểu hiện của người sống có Đấng Christ Cam kết của người sống có Đấng Christ   Một số hình ảnh ghi nhận: Chấp sự Bùi Thị Kim Ánh …

Read More »