Home / admin (page 10)

admin

BÀY TỎ SỰ SÁNG CỦA CHÚA

Kinh thánh: II Cô-rinh-tô 4:1-16     -o0o-     Câu gốc: II Cô-rinh-tô 4:6 “…Vì Đức Chúa Trời, — là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! —đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa …

Read More »

ĐỨC TIN MẠNH MẼ

Kinh thánh: II Ti-mô-thê 2:1-13     -o0o-     Câu gốc: II Ti-mô-thê 2:1 “…Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ..” Phải được luyện tập. 2. Áp dụng đúng lời Chúa. 3. Chịu khó nhọc. Một số hình ảnh ghi nhận Chấp …

Read More »

NẾP SỐNG ĐẠO CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12     -o0o-     Câu gốc: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 “…Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin …

Read More »

NGƯỜI CÓ CHÚA Ở CÙNG

Kinh thánh: Luca 1:26-38 & 2:1-7  -o0o-   Câu gốc: Luca 1:28 “…Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn,mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi.” Thế nào là đời sống có Chúa ở cùng?Phước hạnh của người có Chúa ở cùng là gì? Một số …

Read More »

EM-MA-NU-ÊN

  Ngày xưa Thiên Chúa yêu thương. Cho con người sống trong vườn phước an. ( Vườn Ê-đen) Chim muôn ca hát rộn ràng. Cỏ hoa tươi thắm trên ngàn thảo nguyên. Sớm chiều dạo bước cảnh tiên. Vâng theo lời Chúa phán truyền ngày đêm. Cuộc đời thanh thản …

Read More »

Ý NGHĨA CHÚA GIÁNG SINH

Kinh thánh: Giăng 1:1-13  -o0o-   Câu gốc: Giăng 1:12 “…Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời,là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” Chúa Giê-xu đem sự sống cho thế giới đang chết. Chúa Giê-xu đem ánh sáng …

Read More »