Home / admin (page 10)

admin

TRUNG TRÁNG NIÊN GƯƠNG MẪU

Kinh thánh: Châm ngôn 31: 10-31     -o0o-     Câu gốc : Rô-ma 15 : 2 “…Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. ” Đời sống của Trung Tráng niên gương mẫu.Kết quả của Trung Tráng niên gương …

Read More »

ĐIỀU CẦN TRÁNH

Kinh thánh: Luca 11:37-54     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 34:14 “…Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy. ” 1. Chú ý chuyện nhỏ mà quên chuyện lớn 2. Họ chuộng hư vinh. 3. Gây cớ vấp phạm …

Read More »

ƠN PHƯỚC CỦA NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA

Kinh thánh: Thi Thiên 16:1-11     -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 16:2 “…Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. ” 1.Người thuộc về Chúa, phải sống như thế nào? 2.Người thuộc về Chúa, hưởng ơn phước gì? …

Read More »

Thánh Kinh Mùa Thu 2019

Vào tối ngày 21-23/10/2019, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Tân Minh đã khai mạc khóa học Thánh Kinh mùa Thu cho con cái Chúa trong Hội Thánh, cùng tham dự có các Hội Thánh: Tân Đức và Sông Sinh. Sau khi Mục sư Lưu Thuận An, Quản nhiệm …

Read More »

TỪ YẾU ĐUỐI ĐẾN MẠNH MẼ

Kinh thánh: I Các vua 19 : 1-21     -o0o-     Câu gốc : Gia cơ 5 : 17-18 “… Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong ba năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại, trời …

Read More »

NƠI TRÔNG CẬY VỮNG AN

Kinh thánh: Thi thiên 121:1-6     -o0o-     Câu gốc :Thi thiên 37:5 “… Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. ” 1. Đấng đáng cho chúng ta trông cậy. 2.Chúa là nơi gìn giữ mọi lúc, mọi …

Read More »

BÀY TỎ LÒNG KÍNH SỢ CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 34:1-22     -o0o-     Câu gốc :Thi thiên 34:9 “…Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. ” 1. Qua việc, ngợi khen Chúa. 2. Qua việc, tìm cầu Chúa. 3. Qua việc, chẳng hề …

Read More »

NHEN LẠI ƠN CHÚA

Kinh thánh: II Ti-mô-thê 1:3-12     -o0o-     Câu gốc : II Ti-mô-thê 1:6 “…Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta.” 1.Lý do nhen lại ơn Chúa. 2.Động cơ nhen lại ơn Chúa. …

Read More »

TÔI THẤY

Kinh thánh: Ê-Sai 6:1-8 -o0o- Câu gốc : Ê-Sai 6:1 “… Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.” 1. Tôi thấy Chúa.2. Tôi thấy mình không xứng đáng.3. Tôi nghe thấy Chúa kêu gọi. Một số …

Read More »