Tuesday, July 16, 2024
spot_img

LÀM THEO Ý MUỐN CHÚA

Kinh thánh: Giăng 9:10-38   -o0o-     Câu gốc : Giăng 9:31
“Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời.

1. Thể hiện sự vâng Lời Chúa cách rõ ràng
2. Thêm lên sự hiểu biết về Chúa sẽ giúp ích cho việc làm theo ý muốn Chúa.
3. Sẽ được Chúa ban sự khôn ngoan.
4. Là người hết lòng tin cậy Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Trần Trọng Nhân – HDCT

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

Ban Cơ Đốc Giáo Dục – Tôn vinh Chúa

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI