Tuesday, July 16, 2024
spot_img

RAO GIẢNG ĐỨC CHÚA JÊSUS CHO NGƯỜI KHÁC

Kinh thánh: Công-vụ-các-sứ-đồ 8:26-40   -o0o-     Câu gốc : Công vụ 8:35
“Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người.

1. Sống trong sự dẫn dắt của Chúa.
2. Không phân biệt hay kỳ thị.
3. Hiểu biết Chúa thì mới rao giảng về Chúa.
4. Rao giảng về Đức Chúa Jêsus trong mọi hoàn cảnh cảnh.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Mai Đình Hương – HDCT

Ban Thanh Tráng – Tôn vinh Chúa

Bế giảng Thánh Kinh Hè 2024

Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Anh Đào Tấn Chiến – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI