Thursday, June 13, 2024
spot_img

CHỨNG NHÂN TRONG NĂNG QUYỀN

Lễ Kỷ niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm
Câu gốc : Công vụ các Sứ đồ 1:8
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

1. NGUỒN GỐC NĂNG QUYỀN CỦA CHỨNG NHÂN
2. QUYỀN PHÉP CỦA CHỨNG NHÂN
3. CÔNG VIỆC CỦA CHỨNG NHÂN
4. PHẠM VI LÀM CHỨNG CỦA CHỨNG NHÂN

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – HDCT

Chi phái 1 – Tôn vinh Chúa

Ban Truyền giảng & Chăm sóc – Tôn vinh Chúa

Cô Chi Hiếu – Tôn vinh Chúa

Chấp sự Mai Đình Hương – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Mai Thị Toàn – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI