Tuesday, July 16, 2024
spot_img

NGÀY NÀO CÒN SỐNG HÃY TÔN VINH CHÚA

Kinh thánh: THI THIÊN 146:1-10   -o0o-     Câu gốc : THI THIÊN 146:2
“ Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va;
 Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.

1.Thế nào là đời sống tôn vinh Chúa ?
2.Vì sao tôi phải tôn vinh Chúa ?
3.Thể hiện của việc ngày nào còn sống hãy tôn vinh Chúa là gì ?


Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – HDCT

Chi phái 1 – Tôn vinh Chúa

Ban Điều hành Phụ nữ – Tôn vinh Chúa

Ban Thanh Tráng – Tôn vinh Chúa

Chấp sự Mai Đình Hương – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI