Tuesday, July 16, 2024
spot_img

ĐỨC TIN HAY VÔ TÍN

Kinh thánh: Xuất-ê-díp-tô-ký 15:22-27   -o0o-     Câu gốc : Xuất-ê-díp-tô-ký 15:25a
“Môi-se kêu-van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt

1. Để biết đức tin hay vô tín thì cần được thử nghiệm.
2. Dấu hiệu của vô tín là
3. Biểu hiện của đức tin là
4. Điều người có đức tin nơi Chúa nhận được là

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Trần Thanh Hường – HDCT

————-

Chi phái 3 – Tôn vinh Chúa

————–

Ban Trung Tráng niên – Tôn vinh Chúa

Chấp sự Đặng Thị Xuân Thu – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Ông Nguyễn Văn Tứ – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI