Thursday, June 13, 2024
spot_img

HÃY KHÉO THI HÀNH CHỨC VỤ (Bầu cử Ban Chấp sự)

Kinh thánh: Công vụ các sứ đồ 6:1-7   -o0o-     Câu gốc : I Ti mô thê 3:13
“‭‭‭Vì ai khéo làm chức-vụ mình thì được bực cao-trọng và lòng rất dạn-dĩ trong đức-tin đến Đức Chúa Jêsus-Christ.

1. Trao việc để người khác cùng làm.
2. Tạo niềm tin.
3. Thánh Linh Chúa làm chủ đời sống.
4. Tìm kiếm khôn ngoan Thiên thượng.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Trần Trọng Nhân– Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận
Chấp sự – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI