Friday, April 19, 2024
spot_img

SỐNG TÙY THUỘC VÀO CHÚA

Kinh thánh: I Phi-e-rơ 5:6-11   -o0o-     Câu gốc : I Phi-e-rơ 5:7
“…  lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.

1. Vì sao phải tùy thuộc vào Chúa?
2. Người tùy thuộc vào Chúa phải sống thế nào?
3. Sống tùy thuộc vào Chúa sẽ được gì?

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Mai Đình Hương – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI