HÃY TÌM CÁCH LÀM NÊN HÒA THUẬN

Kinh thánh: Rô ma 14:13-23   -o0o-     Câu gốc : Rô ma 14:19
“… Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.

1. Lý do có thể tạo ra sự bất hòa
2. Phương cách để làm nên sự hòa thuận.
3. Kết quả của đời sống tìm kiếm sự hòa thuận.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Trần Thanh Hường – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Đặng Thị Xuân Thu – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận
Chấp sự – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin