Monday, July 15, 2024
spot_img

NHẬN LẤY QUYỀN PHÉP

Kinh thánh: Công vụ 1:4-8,12-14   -o0o-     Câu gốc : Công vụ 1:8
“… Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

1. Ý NGHĨA CỦA QUYỀN PHÉP
2. ĐIỀU KIỆN NHẬN LẤY QUYỀN PHÉP
3. HIỆU QUẢ KHI NHẬN LẤY QUYỀN PHÉP

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Mai Đình Hương – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Đặng Thị Xuân Thu – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận
Chấp sự Trần Trọng Nhân – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI