Hãy Trở Lại Cùng Chúa

Kinh thánh: Ma-la-chi 3:7-12   -o0o-     Câu gốc : Ma-la-chi 3:7b
“… Hãy trở lại cùng Ta thì Ta sẽ trở lại cùng các con.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

1. Lý do hãy trở lại cùng Chúa.
2. Phương cách trở lại cùng Chúa.
3. Ích lợi cho người trở lại cùng Chúa.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Bùi Văn Thạnh – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận
Chấp sự Mai Đình Hương – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin