Friday, April 19, 2024
spot_img

XIN CHÚA LẮNG NGHE LỜI CẦU NGUYỆN

Kinh thánh: Thi Thiên 86:1-17   -o0o-     Câu gốc : Thi Thiên 86: 6
“… Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con, Xin để ý đến tiếng nài xin của con. ”

1. (XIN CHÚA LẮNG NGHE LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MÌNH) TRƯỚC HẾT PHẢI HIỂU BIẾT VỀ CHÚA VÀ CÔNG VIỆC CỦA NGÀI.
2. TIẾP ĐẾN PHẢI NHẬN THẤY NHU CẦU CỦA ĐỜI SỐNG.
3. SAU NỮA CẦN THỂ HIỆN MỘT ĐỜI SỐNG THẬT SỰ CẦN CHÚA GIÚP.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Trần Trọng Nhân – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI