VÂNG THEO LỜI CHÚA CHỈ DẠY

Kinh thánh: Ga-la-ti 2:1-14   -o0o-     Câu gốc : Ga-la-ti 2: 2a
“… Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô-bày Tin-lành mà tôi đã giảng trong người ngoại-đạo ra cho anh em .

1. ĐIỀU GÌ KHIẾN CHÚNG TA CHỌN VÂNG THEO LỜI CHÚA?
2. VÂNG LỜI CHÚA THỂ HIỆN QUA CÁC VIỆC NÀO?
3. VÂNG THEO LỜI CHÚA SẼ ĐƯỢC GÌ VÀ ĐỐI DIỆN VỚI ĐIỀU GÌ?

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Mai Đình Hương – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Chấp sự Bùi Văn Thạnh – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin