XÂY DỰNG GIA ĐÌNH SỐNG THEO Ý CHÚA

Kinh thánh: Sáng-thế-ký 6:5-22   -o0o-     Câu gốc : Sáng-thế-ký 6:22
“… Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.”

1. Ở giữa thế gian nhưng không bị đồng hóa bởi thế gian.
2. Đồng đi với Chúa.
3. Thực hành điều Chúa phán dạy.

Một số hình ảnh ghi nhận

Anh Nguyễn Thanh – HDCT

Tôn vinh Chúa

Hoài Nhi – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

Bùi Thị Kim Ánh – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin