Tuesday, July 16, 2024
spot_img

NHẬN BIẾT CHÚA VÀ CÔNG VIỆC CỦA NGÀI – Ms Lưu Thuận An

Kinh thánh: Xuất Ê Díp Tô Ký 15:22-27 & 16:1-12    -o0o-     Câu gốc : Xuất 16:12
“… Ta đã nghe lời oán-trách của dân Y-sơ-ra-ên. Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt; sáng mai sẽ ăn bánh no-nê, và sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.”

1. BIỂU HIỆN CỦA ĐỜI SỐNG CHƯA THẬT SỰ BIẾT CHÚA VÀ CÔNG VIỆC CỦA NGÀI.
2. PHƯƠNG CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT CHÚA VÀ CÔNG VIỆC CỦA NGÀI.
3. BÀI HỌC CHÚA DẠY ĐỂ CHÚNG TA NHẬN BIẾT CHÚA VÀ CÔNG VIỆC CỦA NGÀI.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Trần Trọng Nhân – HDCT

Chi phái 1 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự Đoàn Ngọc Liêm – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận
Chấp sự – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI