ĐƯỢC LÀM CON ĐỨC CHÚA TRỜI – Ms Lưu Thuận An

Kinh thánh: RÔ MA 8:1-17   -o0o-     Câu gốc : RÔ MA 8:14
“… Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.

1. KHÔNG CÒN BỊ ĐOÁN PHẠT.
2. SỐNG TRONG SỰ DẪN DẮT CỦA CHÚA THÁNH LINH.
3. ĐƯỢC THỪA HƯỞNG CƠ NGHIỆP CHÚA BAN.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – HDCT

Chi phái 2 – Tôn vinh Chúa

Chấp sự Lê Thị Thùy Phương – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận
Chấp sự – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

About admin