Friday, April 19, 2024
spot_img

Đánh Trận Tốt Lành – Ms Lưu Thuận An

Kinh thánh: I TI MÔ THÊ 1:18-20   -o0o-     Câu gốc : I TI MÔ THÊ 1:18
“… Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành.”

1. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐÁNH TRẬN TỐT LÀNH.
2. NHỮNG TRANG BỊ CÓ CẦN ĐỂ ĐÁNH TRẬN TỐT LÀNH.
3. NHỮNG ĐIỀU XẢY RA KHI ĐÁNH TRẬN TỐT LÀNH.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Mai Đình Hương – HDCT

Tôn vinh Chúa – Chi phái 3

Chấp sự Nguyễn Văn Hải – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận
Chấp sự – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI