Thursday, May 23, 2024
spot_img

Bài giảng: “ĐỪNG SỢ” – Mục sư Lưu Thuận An

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 28:8-20  -o0o-     Câu gốc : Ma-thi-ơ 28: 10
“… Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta.

  1. Những điều khiến người ta sợ.
  2. Nơi nương dựa để giúp thắng hơn sự lo sợ.
  3. Những điều cần yếu để giúp khỏi lo sợ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Hướng dẫn chương trình: Cs Đặng Thị Xuân Thu
Cầu nguyện dâng hiến: Cs Lê Thị Thùy Phương
Giảng luận: Mục sư Lưu Thuận An
Cô Ngô Thị Minh Hiếu – Cầu nguyện kết thúc
- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI