BIẾT VÀ LÀM

Kinh thánh: Ma-thi- ơ 28:1-15   -o0o-     Câu gốc : Ma-thi- ơ 28:8
“…Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ.”

  1. Học theo việc biết đúng và làm đúng.
  2. Từ bỏ cách sống biết điều đúng nhưng làm điều sai.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Bùi Văn Thạnh – HDCT

Tôn vinh Chúa

Chấp sự Mai Đình Hương – Cầu nguyện dâng hiến

Mục sư Lưu Thuận An – Giảng luận

About admin