Thursday, May 23, 2024
spot_img

SỐNG TRONG ÂN ĐIỂN CHÚA

Kinh thánh: Tít 2:11-15   -o0o-     Câu gốc : Tít 2:11-12
“… Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức”

  1. Ân điển là gì?
  2. Ân điển của Chúa dạy gì?
  3. Sống trong ân điển Chúa, được gì?

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI