Monday, July 15, 2024
spot_img

ĐƯỢC CHÚA Ở CÙNG

Kinh thánh: Sáng-thế-ký 46:1-4   -o0o-     Câu gốc : Sáng-thế-ký 46:4
“… Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại.”

  1. Đời sống của người được Chúa ở cùng.
  2. Kết quả của người được Chúa ở cùng.

Một số hình ảnh ghi nhận
Chấp sự Mai Đình Hương – HDCT
Chi phái 3– Tôn vinh Chúa
Chấp sự Bùi Văn Thạnh – Cầu nguyện dâng hiến
Mục sư  Lưu Thuận An Giảng luận
Chấp sự – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI