Friday, April 19, 2024
spot_img

HỌC BIẾT CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Kinh thánh: Sáng-thế-ký 45:1-15 -o0o-     Câu gốc : Sáng-thế-ký 45:7
“… Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. “

  1. Đức Chúa Trời có thời điểm để bày tỏ chương trình của Ngài.
  2. Chương trình của Đức Chúa Trời đem đến sự giải cứu.
  3. Chương trình của Đức Chúa Trời cần được công bố.
  4. Chương trình của Đức Chúa Trời đem đến sự giải hòa.

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Trần Thanh Hường – HDCT

Chi phái 2– Tôn vinh Chúa

Chấp sự Đặng Thị Xuân Thu – Cầu nguyện dâng hiến

Chấp sự Ung Thị Bích Lan – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI