Monday, April 15, 2024
spot_img

BÀY TỎ LÒNG THƯƠNG XÓT GIỐNG CHÚA

Kinh thánh: Sáng-thế-ký 43:15-34 -o0o-     Câu gốc : Sáng-thế-ký 43:29c
“… cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi! “

  1. Ai cần nhận ơn thương xót ?
  2. Làm thế nào để nhận ơn thương xót?
  3. Ơn thương xót giống Chúa được bày tỏ ra sau?


- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI