Thursday, June 13, 2024
spot_img

THUỘC RIÊNG VỀ CHÚA

Kinh thánh: II Sa-mu-ên 7:17-29  -o0o-     Câu gốc : II Sa-mu-ên 7: 23b
“… Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng nó thuộc riêng về Ngài.

  1. Nhờ đâu được thuộc riêng về Chúa?
  2. Người thuộc về Chúa cần nhận biết điều gì về Ngài?
  3. Cách sống thuộc về Chúa phải như thế nào?

Một số hình ảnh ghi nhận

Chấp sự Mai Đình Hương – HDCT

Chi phái 3– Tôn vinh Chúa

Cô Phạm Thị Hoài Nhi – Tôn vinh Chúa

Mục sư Lưu Thuận An– Giảng luận

Chấp sự Trần Thanh Hường – Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

- Advertisement -spot_img

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI